Komunikacijos

Inžinerinės komunikacijos

Grinėje centralizuotai įrengtos inžinerinės komunikacijos:

  • miesto vandentiekio, buitinių nuotėkų šalinimo bei elektros tiekimo tinklai (darbai atlikti),
  • visų gatvių pagrindai, 60 proc. gatvių  dangų asfaltavimas ir šaligatvio bortų įrengimas, Grinės gatvės LED apšvietimas (darbai atlikti),
  • priešgaisrinės saugos vandens rezervuarai (darbai atlikti),
  • gyvenvietės apsaugai įrengiama vaizdo stebėjimo kamerų sistema (darbai atliekami).
  • likusių gatvių asfaltavimas, gatvės bortų bei apšvietimo įrengimas jose, šaligatvio Grinės g. įrengimo užbaigimas numatomas vėlesniais statybos etapais.

Todėl pavienių sklypų savininkams nereikia rūpintis šių komunikacijų projektavimu ir derinimu, statybos leidimų gavimu, statybos įmonių atranka ir rangos sutarčių su jomis sudarymu, statybos darbų technine priežiūra, pastatytų komunikacijų pridavimu, registravimu ir eksploatavimu.