Naujiena

Baigti įvadų į sklypus darbai

2019 09 03

Džiugu pranešti, jog Grinės gyvenvietėje dalyje sklypų jau atvesti bei paruošti nuotėkų bei vandens įvadai.

Taip pat, toliau vykdomi kelio atšakų į sklypus rengimo darbai bei ruošiamasi platinti kelią iki pagrindinės Grinės gatvės.

2019-09-03. Didžiojoje dalyje sklypų jau pastatyti vandentiekio ir buitinių nuotėkų tinklo įvadai.

2020-01-12. Vandentiekio ir buitinių nuotėkų vamzdynas privestas iki 146 sklypų.

2020-02-01. Baigti 1000 m ilgio privažiavimo iki gyvenvietės kelio rekonstrukcijos darbai